OFERTA

 • Odbiór odpadów komunalnych i surowców wtórnych:
  • systemem pojemnikowym (pojemniki 110l, 120l, 240l, 360l i 1100l oraz pojemniki typu „iglo” 1,5 m3 – 2,5 m3 z wykorzystaniem podnośnika HDS),
  • systemem workowym,
  • systemem kontenerowym (kontenery otwarte, kryte, prasokontenery o pojemnościach od 4 m3 do 33 m3),
 • Odbiór odpadów zielonych systemem pojemnikowym, workowym i kontenerowym,
 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych systemem kontenerowym,
 • Odbiór odpadów pobudowlanych i poremontowych w workach typu Big-Bag i systemem kontenerowym,
 • Odbiór odpadów niebezpiecznych systemem uzależnionym od specyfiki i rodzaju odpadów, z zachowaniem najwyższych standardów BHP i ochrony środowiska,
 • Odbiór odpadów płynnych (z wykorzystaniem beczek, pojemników IBC),
 • Odbiór innych odpadów z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych z funkcją samowyładowczą (walking floor, wywrotka, pojazd z windą, itp.),
 • Wynajem skrzynek z piaskiem i solą na okres zimowy wraz z usługą uzupełniania,
 • Ręczne i mechaniczne utrzymanie czystości terenów zielonych, dróg, chodników i placów, likwidacja tzw. dzikich składowisk odpadów,
 • Przyjęcie odpadów do zagospodarowania do własnych instalacji w Szczecinie i Rymaniu.