Komunikaty / harmonogramy / dokumenty

gmina miasto szczecingmina kołbaskowo

Gmina Miasto Szczecin

Poradnik dla mieszkańców dot. zasad segregowania odpadów

Do pobrania w formacie PDF – wersja kolorowa i czarno-biała.

Harmonogramy wywozów – sektor 2

Harmonogram aktualizowany jest na bieżąco, w miarę spływu deklaracji.

Prosimy o systematyczne weryfikowanie optymalizowanych harmonogramów wywozów (dni wywozu).

z dnia:

27.12.2018 r.

Harmonogram wywozów odpadów komunalnych zmieszanych

Obowiązuje od 01.01.2019 r.

z dnia:

27.12.2018 r.

Harmonogram odbioru odpadów selektywnie gromadzonych w workach

Obowiązuje od 01.01.2019 r.

UWAGA!
W wyznaczonych dniach odbieramy wszystkie frakcje (PET, papier i szkło)

z dnia:

01.04.2019 r.

Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych (zielonych) z zabudowy jednorodzinnej

Obowiązuje od 01.04.2019 r.

z dnia:

27.12.2018 r.

Harmonogram odbioru odpadów gabarytowych z nieruchomości wielorodzinnych

Obowiązuje od 01.01.2019 r.

z dnia:

27.12.2018 r.

Harmonogram opróżniania pojemników przewidzianych do selektywnej zbiórki

Obowiązuje od 01.01.2019 r.

Częstotliwość odbioru odpadów gabarytowych z zabudowy jednorodzinnej lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy to: cztery razy w roku w terminach uzgodnionych z podmiotem odbierającym odpady.

Przypominamy również, że w dniu wywozu odpadów wszelkie pomieszczenia w których powyższe są gromadzone (wsypy, parawny, zagrody, wjazdy itp.) muszą być otwarte. W przeciwnym razie odbiór nie będzie zrealizowany.

Gmina Kołbaskowo

Poradnik dla mieszkańców w sprawie nowych zasad zbierania odpadów komunalnych

Do pobrania w formacie PDF.

Poradnik dla mieszkańców w sprawie nowych zasad zbierania odpadów komunalnych

Do pobrania w formacie PDF.

Poradnik dla mieszkańców w sprawie nowych zasad segregowania odpadów opakowaniowych

Do pobrania w formacie PDF.

Harmonogramy wywozów

Harmonogram aktualizowany jest na bieżąco, w miarę spływu deklaracji.

Prosimy o systematyczne weryfikowanie optymalizowanych harmonogramów wywozów (dni wywozu).

z dnia:

13.10.2016 r.

Harmonogram wywozów odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów selektywnie zbieranych w workach (w tym biodegradowalnych)

Obowiązuje do 03.06.2018 r.

z dnia:

04.06.2018 r.

Harmonogram wywozów odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów selektywnie zbieranych w workach (w tym biodegradowalnych)

Obowiązuje od 04.06.2018 r.

Przypominamy również, że w dniu wywozu odpadów wszelkie pomieszczenia w których powyższe są gromadzone (wsypy, parawny, zagrody, wjazdy itp.) muszą być otwarte. W przeciwnym razie odbiór nie będzie zrealizowany.